1. Administratorem danych osobowych jest AK Services Andrzej Korzeniewski z siedzibą: ul. Warcisława 8/12, 71-667 Szczecin, NIP 9551735096, dane kontaktowe: e-mail: hql@hql.pl..
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy.
  3. Odbiorcą danych osobowych będzie Administrator danych osobowych.
  4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania i udzielenia odpowiedzi na zapytanie wysłane przez formularz kontaktowy.
  9. Korzystamy z Google Analytics – system Google Analytics jest wykorzystywany przez Administratora danych osobowych do śledzenia ruchu na jego witrynie internetowej, a także tworzenia analiz rynkowych oraz statystycznych, oraz poprawy jakości prezentowanych na witrynie internetowej informacji. Narzędzie Google Analytics, z którego korzysta Administrator, przechowuje dane przez okres 50 miesięcy od dnia ich zgromadzenia.